Dokładne zasady przewożenia leków w temperaturze kontrolowanej .

Przewóz leków musi przebiegać zgodnie z wszelkimi wytycznymi przewidzianymi między innymi w odpowiednich ustawach dotyczących stricte tego rodzaju aktywności przewozowych. W świetle przepisów artykuły lecznicze nie powinny być traktowane jak innego rodzaju towary masowe.

Bardzo istotne jest, żeby odpowiedzialnie przestrzegać wszystkich wymogów oraz reguł z tym związanych.
Transport w temperaturze kontrolowanej powinien odbywać się bezpośrednio z miejsca wysyłki do miejsca odbioru. Jeżeli pojawia się konieczność przeładunku, musi mieć on miejsce w specjalnie do tego przygotowanych warunkach. Materiały medyczne powinny znajdować się w specjalnych zamkniętych opakowaniach lub też zbiorczych opakowaniach, jak również powinny być przewożone w odpowiednich warunkach. Oprócz tego niezbędne jest dysponowanie całą dokumentacją transportową, w której wyznaczony jest m.in. termin dostarczenia towarów do miejsca docelowego. W przypadku niektórych produktów medycznych niezbędny jest odpowiedni transport chłodniczy do 3,5 tony.

Z uwagi na zasady dotyczące transportu leków niejednokrotnie okazuje się, iż hurtownie farmaceutyczne samodzielnie organizują specjalne pojazdy, za pomocą jakich możliwy jest przewóz leków. Nie zawsze można powierzyć to zadanie innemu przewoźnikowi.
Przewoźnik, który przewozi leki, musi perfekcyjnie znać wszelkie reguły, jakie funkcjonują w naszym kraju i niezwykle odpowiedzialnie stosować się do nich. Transport towarów leczniczych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może wiązać się z koniecznością poniesienia poważnych konsekwencji.
centrum logistyczne
Autor: Stockmann Group
Źródło: http://www.flickr.com

Warto również pamiętać o tym, iż przewóz medykamentów w nieodpowiednich warunkach może prowadzić do różnorodnych zniszczeń transportowanego towaru, co będzie równoznaczne z poważnymi stratami pieniężnymi. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby transportować leki w prawidłowych pojazdach, odpowiednio zapakowane i w odpowiednich temperaturach. Dla bezpieczeństwa medykamentów istotna jest również prawidłowa wilgotność powietrza. W tym przypadku bardzo istotne jest posiadanie koniecznych urządzeń pomiarowych.
Pamiętajmy, że niewłaściwie przewożone leki mogą w przypadku jakichkolwiek uszczerbków zostać bezpośrednio skierowane do utylizacji, a to wiąże się z niemałymi kosztami. Trzeba więc przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów. Dodatkowe informacje:tutaj